Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позиції сталого розвитку до 2020 року

Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позиції сталого розвитку до 2020 року: наук. доп. / Ю.М. Харазішвілі, В.І. Ляшенко, Л.Л. Шамілева, Ю.І. Жихарева (2016 р.)

Запропоновано концептуальні засади розроблення сценаріїв сталого (соціально-економічно-екологічного) розвитку з урахуванням обмежень економічної безпеки, які включають такі етапи: інтегральне оцінювання динаміки соціо-еколого-економічного розвитку порівняно з інтегральними пороговими значеннями; визначення сценаріїв модернізації економіки Донецької області до 2020 р. Для ідентифікації стану соціо-еколого-економічного розвитку регіону запропоновано інноваційний перелік складових, їх індикаторів та визначено вектори порогових значень. Отримано науково обґрунтовані стратегічні сценарії соціо-еколого-економічної модернізації Донецької області до 2020 р. за трьома інерційними сценаріями (песимістичним, реалістичним та оптимістичним) та двома сценаріями сталого розвитку.

Запропонований підхід є універсальним та може бути використаний як для країни та області, так і економічного або адміністративного району для розробки сценаріїв модернізації економіки з позицій сталого розвитку на середньо- та довгострокову перспективу. Як альтернативний підхід розроблено пошуковий прогноз для Донецької області за умови збереження основних тенденцій зміни показників, які склалися за 2009-2015 рр., на підґрунті визначених темпів приросту ВРП.

Завантажити

Коментарі