Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади: діагностика стану та механізми забезпечення

Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у територіальні громади: діагностика стану та механізми забезпечення: монографія /  О.Ф. Новікова, В.П. Антонюк, О.В. Панькова та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2018. – 244 с.

ISBN 978-966-02-8459-3

У монографії проаналізовано стан і проблеми вимушеного переселення громадян зі сходу України, оцінено рівень соціального та правового захисту внутрішньо переміщених осіб, запропоновано конструктивні напрями вдосконалення державної та регіональної політики щодо інтеграції ВПО. Наведено результати експертного опитування з проблем інтеграції ВПО у приймаючі громади, визначено мотивацію, характер, наслідки вимушеної міграціїтощо. Систематизовано заходи та механізми перетворення ВПО на реальний ресурс розвитку територіальних громад, суспільства, держави.

Запропоновано інноваційні рішення концептуального, стратегічного та на-
уково-практичного характеру для інституційного забезпечення інтеграції ВПО 
у приймаючі громади, а також план заходів щодо реалізації Стратегії інтеграції ВПО та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року. Розкрито напрями та приклади успішної самореалізації переселенців із Донбасу, розвитку соціального підприємництва.

Для керівників і фахівців державних та регіональних органів управління, 
місцевого самоврядування, громадських організацій, науковців, викладачів, студентів, переселенців, а також для всіх зацікавлених у вирішенні проблем інтеграції ВПО у тергромади.

Завантажити