Александров І.О., Половян О.В., Коновалов О.Ф., Логачева О.В., Тарасова М.Ю. Стратегія сталого розвитку регіону (2010 р.)

У монографії запропоновано інструментарій реалізації структурного механізму стратегії сталого розвитку регіону. Проаналізовано альтернативні системи збалансованих показників стратегії і на цій підставі визначено ключові індикатори ефективного розвитку. Для реалізації стратегії сталого розвитку розроблено стратегічну карту, яка є основою розробки системно-динамічної моделі стратегії сталого розвитку Донбасу.