Амоша А.И., Булеев И.П., Прокопенко Н.Д. и др. Теоретические и прикладные аспекты функционирования производственного комплекса региона (2004 г.)

Розглянуто основні напрями підвищення ефективності функціонування підприємств і виробничих комплексів регіону в умовах трансформації економіки: аналіз ефективності функціонування виробничо-економічних систем розвитку підприємств у сучасних умовах; особливості конкуренції і монополізму в змішаній економіці; шляхи активізації трудового потенціалу, формування середнього класу і підвищення його ролі в сучасному суспільстві; вибір раціональних методів господарювання в різних галузях виробництва в регіоні.