Амоша О.І., Кабанов А.І., Стариченко Л.Л. Державна підтримка та перспективи інноваційного розвитку і структурних перетворень вугільної промисловості України (2009 р.)

Узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід державної підтримки вугільної галузі, обґрунтовано методичні положення щодо дотування вугледобувних підприємств із використанням пофакторних нормативів рентних платежів (вилучень, доплат) та щодо оцінки ефективності й конкурсного відбору бізнес-планів технічного переоснащення шахт для їх державного субсидування, подано законопроект про державну підтримку (субсидування) вугільної промисловості України з урахуванням норм СОТ і ЄС.
Визначено основні напрями та пріоритети інноваційного розвитку вітчизняної вугільної промисловості, обґрунтовано засади і способи реалізації інноваційної політики, розроблено методичні положення щодо формування довгострокової галузевої інноваційної програми.
Досліджено теоретичні аспекти, вітчизняний і світовий досвід здійснення приватизаційних процесів, тенденцій розвитку організаційних форм підприємництва, запропоновано концепцію структурних перетворень у вугільній промисловості України.