Амоша О.І., Матюшин О.В., Шем’якіна Н.В. та ін. Фінансові та інституціональні засади регулювання розвитку промислового виробництва (2010 р.)

У книзі висвітлено результати теоретичних і прикладних досліджень щодо забезпечення і регулювання процесів ефективного розвитку й оновлення промислового виробництва України. Досліджено стан технічної бази промислового виробництва і фінансове забезпечення відтворення, проаналізовано потенціал джерел фінансування розвитку, умови їх активізації та надано пропозиції з розробки адекватного механізму фінансового й інституційного забезпечення розвитку й оновлення промислового виробництва.