Антонюк В.П. , Амоша О.І., Мельцер Л.Г. та ін. Людський капітал регіонів України в конктексті інноваційного розвитку (2011 р.)

У монографії досліджено сучасні тенденції суспільного розвитку та ролі людського капіталу в його динаміці. Розглянуто взаємозв’язок соціальності та інноваційності, визначено роль регіонів у забезпеченні соціального та інноваційного розвитку. На основі аналізу системи статистичних показників виконано оцінку рівня сформованості й ефективності використання людського капіталу регіонів. Обґрунтовано модель ефективного використання людського капіталу та визначено концептуальні засади державної політики відтворення людського капіталу в контексті інноваційного розвитку. Досліджено сутність регіональних інноваційних систем, здійснено оцінку їх сформованості в Україні, обґрунтовано пропозиції щодо розвитку регіональних інноваційних систем.