Ануфрієв М.Ю., Благодарний О.І., Ляшенко В.І. та ін. Малий бізнес та післякризовий економічний розвиток України (2011 р.)

У монографії, яка сформована на матеріалах учасників Четвертого національного форуму «Малий бізнес – майбутнє економічного розвитку України», на прикладі малого підприємництва розглянуто сучасні тенденції та його роль у післякризовому роз-витку України, визначено галузеві та регіональні особливості, макроекономічні механізми стимулювання цього сектору економіки.