Білопольський М.Г., Мордвінцева Т.В., Кленін О.В. та ін. Маркетингова діяльність металургійних підприємств. (2010 р.)

Досліджено особливості формування і розвитку марке-тингової діяльності в системі управління металургійних підприємств України. Узагальнено теоретичні засади об’єктивних тенденцій сучасного розвитку діяльності підприємств металургійної галузі, обґрунтовано методичні підходи до системи управ-ління ними з урахуванням маркетингової складової, розробки програми маркетингової діяльності господарюючих суб’єктів та визначення оцінки управлінських рішень на основі маркетингових потенційних можливостей.