Цифровізація економіки: як підвищити конкурентоспроможність країни

Цифровізація економіки: як підвищити конкурентоспроможність країни / Вишневський В.П., Гаркушенко О.М., Заніздра М.Ю., Князєв С.І., Липницький Д.В., Чекіна В.Д.; за ред. В.П. Вишневського та С.І. Князєва; НАН України, Інститут економіки промисловості. – Київ, 2021. – 182 c.: 18 табл., 26 рис.
ISBN 978-966-02-9647-3 (PDF)
Досліджено особливості процесів цифровізації економіки та цифрових інформаційно-комунікаційних технологій, визначено фактори впливу процесів цифровізації на результати економічної діяльності, проаналізовано методичні підходи до моніторингу та оцінки ефективності цифровізації, побудовано функції залежності цифрових витрат та реальних результатів економічної діяльності, оцінено трансформаційний потенціал цифровізації національних економік та обґрунтовано рекомендації щодо підвищення їх конкурентоспроможності.

Монографія підготовлена ​​за матеріалами наукового проекту: “Трансформаційний потенціал цифровізації економіки України” цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України “Реконструкція економіки України: історичні виклики та сучасні проекти”, а також планової науково-дослідної роботи Інституту економіки промисловості
НАН України “Довгострокові фактори та тенденції розвитку національної промисловості
за умов четвертої промислової революції”.

Перевидання російською мовою монографії “Digitalization of the economy:  how to improve the country’s competitiveness”, виданої англійською мовою за кошти Цільової комплексної програми НАН України “Наукові основи функціонування та забезпечення умов розвитку науково-видавничого комплексу НАН України” 2021 року

Завантажити