Циркулярна смарт-спеціалізація старопромислових шахтарських регіонів України

Циркулярна смарт-спеціалізація старопромислових шахтарських регіонів України: монографія / Д.Ю. Череватський, М.О. Солдак, О.В. Лях, Ю.С. Залознова та ін.; за заг. ред. О.І. Амоші / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. 196 с.

ISBN 978-966-02-9406-6 (електронне видання)
Циркулярна смарт-спеціалізація старопромислових шахтарських регіонів УкраїниМонографію присвячено проблематиці економічного, енергетичного й екологічного розвитку старопромислових шахтарських регіонів на підставі циркулярної смарт-спеціалізації, заснованої на використанні інноваційних енерготехнологій. Циркулярна смарт-спеціалізація − це зміна парадигми: утилізація відходів має здійснюватися не стільки на користь підприємств, які ці відходи утворили, скільки місцевих громад, що володіють територією, на якій відходи розташовані. Виявлено феномен Shrinking Cities, тобто убуваючих міст, які здебільшого мають монопродуктове виробництво. Цей феномен становить основу теорії Smart-Shrinking («розумного» убування). Здійснено спробу розглянути проблему існування старопромислових шахтарських регіонів у тривимірному просторі – циркулярна економіка, «розумна» спеціалізація, «розумне» убування.
Монографія є результатом досліджень, які мають наукову новизну і практичну значущість, пройшли певну апробацію у вигляді поданих до органів державної влади (обласних державних адміністрацій, галузевих міністерств і Верховної Ради України) доповідних записок.
Для науковців і фахівців вугільної промисловості, викладачів і студентів
вищих навчальних закладів.

Завантажити

УДК 338.45:332.1:504(477)

Науковий редактор академік НАН України О.І. Амоша
Рецензенти: академік НАН України В.П. Вишневський,
д-р екон. наук, професор В.І. Ляшенко
Рекомендовано до друку вченою радою Інституту економіки промисловості НАН України (протокол № 15 від 24.12.2019 р.)