Драчук Ю.З. Оцінка ефективності інновацій у безпеці виробництва (2009 р.)

У монографії на прикладі вугільної галузі України проаналізовано типові і прикладні інструктивно-методичні документи у сфері оцінки економічної ефективності інноваційного й інвестиційного процесів, а також різного роду нововведень у вугільній промисловості, що відносяться до сфери безпеки та екології. Розглянуто фактори, що впливають на обґрунтованість і вірогідність відповідних розрахунків. Звернено увагу на негативні наслідки аварійності і забруднення навколишнього середовища у вугільному виробництві і на нововведення, що попереджають ці наслідки та компенсують непродуктивні витрати.