Формування та реалізація державної політики стосовно вугільної промисловості з урахуванням інтеграції України у світову економіку / О.І. Амоша, Л.Л. Стариченко, Д.Ю. Череватський та ін. (2013 р.)

Узагальнено тенденції розвитку організації та технологій видобування і використання вугілля у світі; надано оцінку сучасного загального стану вітчизняної вугільної промисловості та техніко-технологічного рівня вугледобувних підприємств; визначено приблизний потенціал рентабельного вуглевидобування в Україні; обґрунтовано пріоритетні напрями, принципи і розроблено проект програми реформування вугільної промисловості; викладено концептуальні положення та пропозиції щодо нормативно-методичного забезпечення державної політики стосовно вугільної галузі; розглянуто можливі заходи щодо захисту внутрішнього вугільного ринку від надмірного імпорту.
Визначено головні цілі та пріоритетні напрями, розроблено організаційно-економічний механізм реалізації стратегії інноваційного розвитку вугільної промисловості України; запропоновано комплексну модель страхового захисту інноваційно-інвестиційних проектів із вуглевидобування; розроблено рекомендації щодо організації та стимулювання інноваційної діяльності персоналу вугледобувних підприємств; обґрунтовано пропозиції щодо організаційно-економічного забезпечення проведення промислових випробувань дослідних зразків нової гірничої техніки.

Завантажити