Гринько Т.В. Управління адаптивним інноваційним розвитком промислових підприємств: економічне обґрунтування та концептуальні засади (2011 р.)

Монографія присвячена управлінню адаптивним інноваційним розвитком промислових підприємств для вирішення завдань стабілізації та поліпшення становища виробника на ринку. Наведено теоретико-методологічні основи управління адаптивним інноваційним розвитком промислових підприємств. Значну увагу приділено обґрунтуванню та формалізації концепції управління адаптивним інноваційним розвитком промислових підприємств. Як складову частину концепції управління адаптивним інноваційним розвитком промислових підприємств розглянуто оцінку потреб у впровадженні інновацій на машинобудівному підприємстві, а також синтез системи інноваційного розвитку.

Коментарі