Кислицин В.О. Розвиток системи управління якістю на підприємстві (2009 р.)

У монографії розглянуто теоретичні положення і нові парадигми конкурентних переваг та управління якістю на підприємстві. Обґрунтовано механізми та моделі системи управління якістю господарюючого суб’єкта. Запропоновано напрями формування стратегії конкурентоспроможності підприємства на засадах розвитку системи управління якістю. Визначено особливості формування портфеля стратегій високої конкурентоспроможності для господарських бізнес-одиниць машинобудівного підприємства.