Кобанець Л.О. Концепція Управління розвитком рекреаційної діяльності (2007 р.)

У монографії з’ясовано сутність, специфічні особливості та місце рекреаційної діяльності в економіці України. Проаналізовано світовий і вітчизняний досвід організації рекреаційної діяльності, у тому числі на прикладі природних парків. Розкрито особливості управління рекреаційною діяльністю в Україні на макро- та мікрорівнях. Запропоновано: модель державного управління рекреаційною діяльністю в Україні та напрями удосконалення організаційно-економічного механізму управління рекреаційною діяльністю, що включають організаційні та економіко-правові заходи.