Колбушкін Ю.П. Стратегічні пріоритети управління фінансовими потоками у нафтогазовій галузі (2009 р.)

Запропоновано методологічні положення розвитку засад стратегічного управління фінансовими потоками вертикально-інтегрованої компанії. Розглянуто концепції стратегічного управління та інструментарій його формалізації. Розроблено концептуальні основи системи підтримки оптимізації рішень щодо управління фінансовими потоками. Значну увагу приділено обґрунтуванню методології реалізації стратегії управління фінансовими потоками для специфічних умов НАК “Нафтогаз України”.