Комплексна послуга щодо супроводу географічної диверсифікації та адаптації бізнесу: методологія та практика використання на прикладі системи торгово-промислових палат в Україні

Вишневський О.С., Залознова Ю.С., Насирова С.В., Богуцька О.А., Ануфрієв М.Ю. Комплексна послуга щодо супроводу географічної диверсифікації та адаптації бізнесу: методологія та практика використання на прикладі системи торгово-промислових палат в Україні: монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті, ПРООН Україна, GIZ, ТПП України. Київ, 2023. 112 с.
ISBN 978-617-14-0100-6 (електронне видання)
Структура монографії передбачає рух від загального розуміння логіки формування консалтингових послуг щодо географічної диверсифікації та адаптації бізнесу до розгляду детальних дій і застосування конкретних інструментів у межах кожного етапу надання послуг. Наведено формалізовані алгоритми надання комплексної послуги (пакета послуг) щодо супроводу релокації та адаптації бізнесу, а також скрипти, які можуть бути
використані фахівцями в даній сфері.
Для підприємців, представників торгово-промислових палат та інших асоціацій бізнесу, консалтингової спільноти, науковців.
Монографію підготовлено в межах проєкту ПРООН «Підтримка інклюзивного економічного розвитку в Україні шляхом поєднання сприяння експорту з регіональним розвитком і ЦСР», що фінансується Німецьким товариством міжнародного співробітництва (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit).

Завантажити