Кузьменко Л.М. Управление функционированием и развитием экономики региона (2004 г.)

Висвітлюються проблеми управління розвитком регіонів у системі суспільно-економічних відносин. Досліджуються питання методологічного забезпечення управління регіоном, соціально-економічні умови, що сприяють розвитку економіки регіонів. Як складова частина регіональної політики розглядається регіональна промислова політика.