Людський капітал регіонів України: проблеми відтворення в умовах гібридної та повномасштабної війни як загроза для повоєнного відновлення країни

Антонюк В. П., Залознова Ю. С. Людський капітал регіонів України: проблеми відтворення в умовах гібридної та повномасштабної війни як загроза для повоєнного відновлення країни / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2023. 175 с.
ISBN 978-617-14-0132-7 (електронне видання)
Дослідження містить аналіз динаміки основних параметрів та умов відтворення людського капіталу регіонів України. Відзначено значну диференціацію регіонів за обсягом і динамікою робочої сили та рівнем її професійної підготовки.
Розрахунок інтегрального індексу динаміки людського капіталу регіонів за основними його компонентами (демографічним, фізіологічним, соціально-економічним та освітньо-професійним) засвідчив, що у 2018-2021 рр. в усіх регіонах України не забезпечувалося простого відтворення людських активів, абсолютна більшість регіонів перебувала в зоні загрозливого погіршення умов формування людського капіталу. Розглянуто проблеми людських активів регіонів під час гібридної та повномасштабної війни, систематизовано її негативні наслідки, які призвели до значного посилення регіональних диспропорцій у параметрах формування людського капіталу. Проаналізовано наслідки і загрози втрат людського капіталу для кадрового забезпечення повоєнного відновлення та модернізації регіональної економіки. Окреслено пріоритетні вектори державної та регіональної політики у сфері відтворення людського капіталу.
Для фахівців, науковців, освітян, держслужбовців, представників законодавчої та виконавчої влади, громадських об’єднань, профспілок і роботодавців.
Монографію підготовлено відповідно до науково-дослідної роботи Інституту економіки промисловості НАН України за темою «Стратегічні напрями смарт-спеціалізації промислових регіонів України» (номер держреєстрації 0121U114107).

Завантажити