Лук’янченко Н.Д., Мартякова О.В., Хромов М.І. Механізм державного регулювання зайнятості у промисловому регіоні (2011 р.)

У монографії розглянуто теоретико-методологічні основи ринку праці, виявлено його проблемні сегменти і розроблено підходи до підвищення ефективності державного регулювання зайнятості. Розроблено концептуальні підходи до державного регулювання зайнятості в умовах промислового регіону на прикладі Донецької області. Запропоновано й обґрунтовано систему оціночних показників соціально-економічної ефективності державного регулювання зайнятості. Розвинено науково-методичні засади механізму підвищення ефективності державного регулювання зайнятості у промисловому регіоні в умовах економічної кризи та на етапі економічного зростання. Для працівників науково-дослідних установ, центральних, галузевих та місцевих органів управління, підприємств, викладачів і студентів ВНЗ.