Мальчик М.В., Білопольський М.Г., Алтухова І.М. Конкурентоспроможність продукції металургійного підприємства (2010 р.)

У монографії досліджуються питання розробки та впровадження нових теоретичних підходів управління конкурентоспроможністю продукції металургійних підприємств, що базуються на удосконаленні маркетингової політики розподілу. Проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку світового ринку металопродукції, наведена характеристика конюнктури ринку металопродукції України та проведено комплексний аналіз конкурентоспроможності металургійних підприємств. Визначено головні чинники недостатньої конкурентоспроможності продукції українських металургійних підприємств та їх конкурентні переваги.