Науковий підхід до налаштування рециклінгу шлаків

Науковий підхід до налаштування рециклінгу шлаків: колективна монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2022. 136 с.
ISBN 978-617-14-0025-2 (електронне видання)
Монографію присвячено проблематиці розвитку індустрії шлакопереробки як складової циркулярної економіки в металургійній галузі.
Узагальнено теоретичні та концептуальні засади циркулярної економіки, запропоновано науково-методичні підходи до оцінювання макроекономічних й екологічних ефектів, розроблено рекомендації щодо вживання економічних та інституціональних заходів, моделі  участі держави і бізнесу у створенні вітчизняної індустрії з переробки
доменного шлаку.
Монографія є результатом досліджень, які мають наукову новизну та практичну значущість, пройшли апробацію у вигляді аналітичних і доповідних записок до органів державної влади, асоціації металургів, підприємств із переробки відходів металургійного виробництва.
Для науковців, фахівців у галузі металургійної промисловості, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.
УДК 338.28:001.89:669.431.6

Завантажити