Новак І.М. Соціальний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій (2008 р.)

Монографія розкриває теоретичні, науково-методичні та правові питання, пов’язані з оцінкою диспропорцій соціального розвитку регіонів України. Досліджено регіональні диспропорції соціального розвитку в контексті забезпечення підвищення якості регіонального соціального управління. Розглянуто завдання державної політики щодо регіонального соціального розвитку, шляхи удосконалення державної регіональної соціальної політики, законодавчої бази та нормативно-правових актів України з питань регіонального розвитку для визначення і зменшення диспропорцій соціального розвитку регіонів.