Новікова О.Ф., Амоша О.І., Антонюк В.П. Людський потенціал: механізми збереження та розвитку (2008 р.)

У монографії розкрито теоретико-методологічні засади збереження та розвитку людського потенціалу, наведено комплексну оцінку соціального стану в Україні та її регіонах, визначено причини руйнування людського потенціалу, оцінено рівень соціально-економічної захищеності населення, запропоновано та апробовано нову методику з оцінки якості життя населення. На цій підставі визначено соціально-економічні, організаційно-управлінські та правові механізми збереження здоров’я населення, захисту трудових прав працюючих, формування середнього класу, подолання гендерної нерівності, розвитку самоорганізованої діяльності членів територіальних громад та забезпечення ефективності державного управління людським розвитком.