Новікова О.Ф., Амоша О.І., Шаульська Л.В. Управління людським та соціальним розвитком у регіонах України (2010 р.)

У монографії здійснено оцінку стану регіонального людського та соціального розвитку, представлено результати наукових досліджень з проблем державного, регіонального та галузевого управління соціальним розвитком, взаємодії суб’єктів соціального розвитку територіальної громади. На підставі концептуальних, науково-методичних та правових засад забезпечення соціального розвитку регіонів обґрунтовано потреби та можливості удосконалення соціального управління на державному та регіональному рівнях, обґрунтовано напрями забезпечення ефективного використання та розвитку трудового потенціалу; запропоновано шляхи удосконалення оцінки ефективності діяльності органів регіональ-ного управління в контексті людського та соціального розвитку.