Новікова О.Ф., Дейч М.Є., Панькова О.В. та ін. Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки) (2013 р.)

У монографії висвітлено результати експертного опитування наукових фахівців та освітян України з проблем соціальної відповідальності особистості, суспільства, бізнесу та держави. Визначено гостроту та вагомість перешкод щодо становлення соціальної відповідальності. Встановлено залежність запровадження сталого розвитку в Україні від ступеня розвиненості соціальної відповідальності. Обґрунтовано чинники формування соціальної відповідальності. Розкрито витоки та важелі впливу на соціальну відповідальність особистості, суспільства, бізнесу та держави. Систематизовано напрями запровадження та розвитку соціальної відповідальності в системі державного управління.

Завантажити