Новікова О.Ф., Покотиленко Р.В. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення (2006 р.)

Представлено результати наукових досліджень з теоретичних, науково-методичних, правових питань забезпечення економічної безпеки України. Визначено концептуальні та правові основи формування і розвитку економічної безпеки. На основі узагальнень статистичної інформації та результатів експертних опитувань провідних вітчизняних фахівців з проблем економічної безпеки здійснено аналіз стану та тенденцій економічної безпеки України. Встановлено особливості формування та виміру економічної безпеки. Запропоновано кількісні порогові (граничні) значення індикаторів економічної безпеки та розроблено комплексну методику побудови інтегрального показника оцінки стану економічної безпеки. Розкрито регіональні аспекти національної безпеки, проблеми та напрями їх розв’язання. Систематизовано пріоритетні напрями забезпечення економічної безпеки, розроблено концептуальні основи економічної безпеки та механізм їх реалізації на підставі результатів експертних опитувань 2002 та 2004 рр. науковців та фахівців з проблем економічної безпеки. Здійснено науково-дослідну роботу завдяки фінансовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за проектом «Економічна безпека: концептуальне визначення та шляхи забезпечення».