Перший етап модернізації Економіки України: досвід та проблеми / О.М. Алимов, О.І. Амоша та ін.; за заг. ред. В.І. Ляшенка (ІЕП НАНУ; КПУ) (2014 р.)

У монографії на основі світового досвіду модернізації та структурної перебудови економіки акцентовано увагу на диверсифікації та напрямах трансформації економіки країни й регіонів; здійснено оцінку перспектив та практики їх здійснення в Україні; розроблено про-позиції щодо формування й взаємодії стратегічних та оперативних механізмів ефективної структурної перебудови економіки України і її регіонів.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних вищих навчальних заклаів, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників і мене-джерів підприємств та організацій.

Завантажити