Управління розвитком промислових територій: циркулярність, публічність, екологічність

Мельникова М., Бойченко М., Кочешкова І. Управління розвитком промислових територій: циркулярність, публічність, екологічність: монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2023. 174 с.
ISBN 978-617-14-0049-8 (електронне видання)
Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти управління розвитком промислових територій на засадах циркулярності, публічності, екологічності, у тому числі перехід до рециклінгу виробництва, організацію максимальної переробки вторинних ресурсів і мінімізації утилізації промислових відходів у відвалах; забезпечення прозорості прийняття рішень, інформованості та узгодження інтересів усіх учасників цього процесу; використання партиципаторного бюджетування та краудфандингу; екомодернізацію виробничої, комунальної, логістичної та соціальної інфраструктури, а також їх можливі трансформації в період повоєнного відновлення економіки України.
Для працівників науково-дослідних установ, центральних, галузевих і місцевих органів управління, підприємств, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Завантажити