Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь / О.І. Амоша, В.П. Вишневський, Л.О. Збаразська та ін.; за заг. ред. В.П. Вишневського (2014 р.)

Посилення уваги до розвитку промисловості та промислової політики є однією з основних тенденцій розвитку сучасного світового господарства. Широке визнання важливої ролі промисловості у вирішенні актуальних проблем сучасності знайшло відображення в нових завданнях із прискореного розвитку індустрії, що є генератором науково-технічного прогресу й інновацій, важливим фактором глобальної конкурентоспроможності національних економік, виступає драйвером економічного зростання. Україні також потрібно активно використовувати зазначені переваги промисловості, виходячи з аналізу ситуації, що наразі склалася в Україні та за її межами.

У науково-аналітичній доповіді подано комплексну характеристику особливостей розвитку національної промисловості в 2013 р. Спираючись на оцінки й аналіз внутрішніх і зовнішніх чинників та умов, послідовно розглянуто актуальні тренди розвитку і досягнення вітчизняної промисловості та визначено перспективи її модернізації. Надано рекомендації, які мають стати підґрунтям вироблення адекватних сучасним викликам державних рішень щодо розвитку промисловості України як принципово важливої складової національної економіки та конкурентоспроможного учасника світового господарства.

Завантажити