Рефлексивні процеси в економіці: концепції, моделі, прикладні аспекти: моногр. / під ред. Р.М. Лепи (2010 р.)

Монографію присвячено дослідженню теоретико-методологічних аспектів застосування рефлексивних процесів в економіці, в постановці та вирішенню проблем економіко-математичного моделювання та практичного використання рефлексивного підходу в системах підтримки та прийняття управлінських рішень на макро- та мікроекономічному рівнях. Рекомендується вченим та фахівцям, докторантам та аспірантам, які займаються питаннями управління економічними об’єктами, а також питаннями рефлексивного управління.