Рекова Н.Ю. Механізм управління економічною поведінкою підприємств корпоративної структури (2011 р.)

Монографію присвячено розвитку теоретичних положень, розробленню науково-методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо формування механізму управління економічною поведінкою підприємств корпоративної структури. Теоретично обґрунтовано нову цілісну концепцію управління економічною поведінкою підприємств корпоративної структури; розвинуто методологію управління економічною поведінкою підприємств корпоративної структури, яка побудована на основі застосування концепції економічного конфлікту, інструментарію рефлексивного управління та загальнофілософської концепції пізнання; запропоновано механізм управління економічною поведінкою підприємств корпоративної структури; розроблено механізм ідентифікації типу економічної поведінки суб’єктів корпоративних відносин у системі економічних взаємодій; удосконалено механізм формування управлінських впливів. Рекомендується вченим і фахівцям, докторантам і аспірантам, що займаються питаннями корпоративного управління та управління підприємствами.