Розвиток промислового виробництва: методи, моделі та інструменти: моногр. / І.С. Грозний, Р.М. Лепа та ін.; за заг. ред. І.С. Грозного (2010 р.)

У монографії проаналізовано тенденції становлення промислового виробництва України. Розроблено напрями діагностики розвитку промислового виробництва. Запропоновано стратегії та методи розвитку виробництва на машинобудівних підприємствах. Запропоновано програму автоматизації процесу виробництва. Розроблено інформаційне й організаційне забезпечення розвитку промислового виробництва. Запропоновано сучасні напрями координації управлінських потоків у розвитку виробництва на основі використання рефлексивного підходу. Монографію адресовано науковцям, викладачам економічних дисциплін, докторантам, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів, а також усім зацікавленим проблемами розвитку виробництва на промислових підприємствах.