Шем’якіна Н.В. Амортизація основних засобів: проблеми та методи вирішення (2009 р.)

У монографії наведено аналіз діючої системи встановлення норм амортизації та визначення строків служби основних засобів з оцінкою її відповідності сучасним умовам. Досліджено й узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід щодо методів визначення норм амортизації, обґрунтовано напрями їх удосконалення з урахуванням сучасних умов функціонування промисловості.