Шубін О.О. Ринок товарів хімічної промисловості: екологічний аспект (на укр.яз.) (2003 р.)

Досліджено задачу вдосконалення системи формування ринку товарів підприємств хімічної промисловості. Обґрунтовано методичні підходи і напрями зростання виробничо-господарського і соціально-економічного потенціалу хімічної галузі в умовах ринкових відносин. Викладено конкретні пропозиції щодо формування ринку продукції для інших галузей і ринку хімічних товарів для населення. Показано основну роль менеджменту і маркетингу в розвитку підприємств і формування цивілізованого ринку товарів. Розглянуто також питання застосування екологічного менеджменту і маркетингу на підприємствах хімічної галузі.