Соціальні ресурси розвитку економіки: важелі державного регулювання

Соціальні ресурси розвитку економіки: важелі державного регулювання

Вийшла друком індивідуальна монографія Хандій О.О. – докторантки відділу економічних проблем соціальної політики ІЕП НАН України  «Соціальні ресурси розвитку економіки: важелі державного регулювання». Монографія підготовлена за матеріалами дисертаційного дослідження «Державне регулювання використання соціальних ресурсів розвитку національної економіки» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.


Завантажити