Соціальні ресурси розвитку економіки: важелі державного регулювання

Соціальні ресурси розвитку економіки: важелі державного регулювання

Хандій О.О. Соціальні ресурси розвитку економіки: важелі державного регулювання: монографія; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 436 с.

Обґрунтовано провідну роль соціальних ресурсів у забезпеченні сталого економічного зростання, досягненні національних і глобальних Цілей сталого розвитку. Розглянуто міжнародний досвід управління соціальними ресурсами в моделях соціальної політики європейських країн. Розкрито теоретико-методоло-гічні та правові засади державного регулювання використання соціальних ресурсів при реалізації реформи децентралізації; визначено інституційні та організаційні чинники формування і залучення соціальних ресурсів. Розроблено концептуальні засади оцінювання соціального та трудового потенціалу як чинників економічного зростання, визначено ключові закономірності зміни рівня трудового і соціального потенціалу. Запропоновано методичний підхід до оцінки обсягів мобілізаційного потенціалу соціальних ресурсів у забезпеченні економічного зростання; визначено напрями активізації соціальних і трудових чинників, мобілізації потенціалу соціальних ресурсів. Розглянуто інноваційний досвід України щодо забезпечення самоорганізації внутрішньо переміщених осіб, доведено їх значущість як ресурсу розвитку приймаючих громад. Встановлено стратегічні орієнтири розвитку соціального та трудового потенціалу в умовах цифровізації економіки України. Запропоновано стратегічні засади державного регулювання формування, збереження та використання соціальних ресурсів.
Для керівників та фахівців державних і регіональних органів управління, представників місцевого самоврядування, громадських організацій, науковців, викладачів та студентів.


Завантажити