Соціальний потенціал сталого розвитку: інноваційні механізми формування та використання / О.І. Амоша, О.Ф. Новікова, В.П. Антонюк, Ю.С. Залознова та ін. (2014 р.)

У монографії висвітлено концептуальні засади формування та використання соціального потенціалу сталого розвитку, розроблено науково-методичне забезпечення його оцінки, встановлено залежність реалізації сталого розвитку від соціальної відповідальності. Запропоновано інноваційні підходи до формування концептуальних засад соціальної політики в аспекті сталого розвитку та системних змін. Обґрунтовано напрями вдосконалення державної та регіональної політики в контексті соціальної орієнтації економіки та сталого розвитку. Визначено теоретичні засади рівня та якості життя в контексті сталого розвитку, розроблено й апробовано методику оцінки рівня та якості життя населення регіонів України. Досліджено соціальні ризики низької якості життя та проблеми бюджетного забезпечення рівня життя, обґрунтовано методологічні підходи до забезпечення гідного рівня життя в умовах саморозвитку регіонів. Визначено роль споживання в соціально-економічній системі, інноваційні чинники його розвитку. Розроблено науково-методичні підходи до формування нової системи споживання, відповідної принципам сталого розвитку. Розкрито проблеми становлення, залучення та активізації духовно-культурного потенціалу сталого розвитку регіону.

Для фахівців державних та регіональних органів управління, науковців, освітян, викладачів, аспірантів, студентів, представників громадських об’єднань.

Завантажити

Соціальний потенціал сталого розвитку: інноваційні механізми формування та використання: 
монографія / О.І.Амоша, О.Ф.Новікова, В.П.Антонюк та ін.; 
НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2014. – 478с