Соціальний вимір вугільної та металургійної галузей промисловості України / О.І. Амоша, Ю.С. Залознова, В.П. Антонюк, О.Ф. Новікова, Є.В. Котов та ін. (2013 р.)

Визначено соціальні проблеми сучасного розвитку вугільної та металургійної галузей України, особливості соціальних процесів, які відбулися внаслідок інституціональних перетворень та кризових явищ. Оцінено стан зайнятості, оплати праці, використання та ефективності розвитку персоналу, соціального захисту і безпеки праці в цих галузях. Виявлено позитивні зрушення соціального розвитку окремих підприємств. Надано пропозиції щодо шляхів вирішення соціальних проблем у вугільній та металургійній промисловості України.