Сталінська О.В. Реалізація принципів сталого розвитку в стратегічному управлінні підприємством (2013 р.)

У монографії досліджено теоретичні, методичні та практичні положення щодо реалізації принципів сталого розвитку в стратегічному управлінні на металургійних підприємствах. Розроблено концептуальні положення доведено до рівня цілісного механізму, реалізованого у вигляді комплексу науково-методичних підходів. Охоплено напрями від оцінки сталості розвитку металургійних підприємств до підтримки прийняття рішень безпосередньо при плануванні та здійсненні заходів, спрямованих на реалізацію принципів сталого розвиткуу сферах постачання, виробництва, збуту, а також соціальної та екологічної відповідальності.