Стеблюк Н.Ф. Державне регулювання підготовки фахівців у системі вищої освіти України (2013 р.)

Монографію присвячено вирішенню актуального завдання підвищення ефективності державного регулювання підготовки фахівців у системі вищої освіти України та прогнозуванню тенденцій розвитку організацій вищої освіти, що сприятиме забезпеченню конкурентоспроможності та якості освітніх послуг.
Виявлено тенденції розвитку державного регулювання у системі вищої освіти України, досліджено фінансовий стан вищої освіти, планування видатків на неї та особливості формування державного замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою. На цій основі  запропоновано методичний підхід до формування державного замовлення на підготовку фахівців із вищою освітою, процесно-орієнтовану модель управління якістю освіти в державних вищих навчальних закладах та розроблено модель формуваннястратегії розвитку вищих навчальних закладів.