Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України / О.І. Амоша, С.С. Аптекар, М.Г. Білопольський, С.Ш. Юрій та ін. (2011 р.)

У монографії проаналізовано світовий досвід структурної перебудови економіки; акцентовано увагу на європейському досвіді структурної перебудови та диверсифікації економіки країни та регіонів, здійснено оцінку перспектив та практики його використання в Україні; розроблено пропозиції щодо формування умов ефективної структурної перебудови економіки України та її регіонів з урахуванням світового досвіду. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних вищих навчальних закладів, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників та менеджерів підприємств та організацій.