Суїменко Є.І., Новікова О.Ф., Панькова О.Ф. та ін. Донецький регіон у дзеркалі економічної соціології (2006 р.)

Узагальнено результати соціологічних досліджень, проведених у депресивних районах Донецької області. Визначено мотивацію поведінки людей, які прагнуть до виживання в найскрутніших умовах життєдіяльності та життєзабезпечення на основі самоорганізації. Оцінено проблеми економічної культури та напрями її розвитку. Розглянуто та критично проаналізовано систему “трипартизму” у сучасному світі, Україні та Донецькій області. Визначено можливості регулювання й запобігання конфліктних відносин та протестної поведінки працівників промисловості Донецької області. Подано науково-методичне забезпечення вимірювання та оцінки соціальних процесів у регіоні.