Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки

Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки: монографія/ О.Ф. Новікова, Ю.С. Залознова, О.І. Амоша, О.О. Хандій, Н.А. Азьмук, Я.В. Остафійчук, Л.Л. Шамілева, О.В. Панькова, І.М. Новак, А.Д. Шастун, О.Ю. Касперович, О.В. Іщенко, Я.Є. Красуліна, Л.П. Амелічева, В.В. Компанієць; за наук. ред. О.Ф.Новікової; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2022. – 385 с.

Завантажити

У монографії досліджуються теоретичні та науково-практичні проблеми впливу цифровізації економіки та сталого розвитку на соціально-трудову сферу. Авторським колективом визначено концептуальне, стратегічне та інституційне підґрунтя управління процесами трансформації соціально-трудових відносин в умовах цифровізації національної економіки; розкрито  методологічні та методичні підходи до оцінювання ризиків у сфері праці, обумовлених цими процесами. Обґрунтовано концептуальні засади щодо розвитку цифрових компетентностей працівників та напрями удосконалення системи управління персоналом організації в умовах цифрової трансформації економіки. Авторами також запропоновано стратегічні напрями активізації ресурсів громадянського суспільства, як суб’єкта суспільних, у т.ч. соціально-трудових відносин, через використання ІКТ, цифрових і мережевих технологій; розроблено та обґрунтовано Дорожню карту модернізації системи взаємодії суб’єктів вітчизняного ринку праці, трудових та економічних відносин в умовах цифрових трансформацій. Розкрито  стратегічні пріоритети посилення інформаційної безпеки у трудовій сфері на сучасному етапі.

Монографію підготовлено за результатами НДР «Трансформація соціально-трудової сфери в умовах цифровізації економіки» (номер держреєстрації 0119U001481) в межах Цільової комплексної програми НАН України «Траєкторія сталого розвитку України на період до 2030 року».

Для фахівців, науковців, освітян, держслужбовців, представників законодавчої та виконавчої влади, громадських об’єднань, профспілок і роботодавців.