Трансформація зайнятості при переході до цифрової економіки: глобальні виклики та стратегії адаптації

Вийшла друком індивідуальна монографія Азьмук Н.А. – докторантки відділу економічних проблем соціальної політики ІЕП НАН України  «Трансформація зайнятості при переході до цифрової економіки: глобальні виклики та стратегії адаптації».

Трансформація зайнятості при переході до цифрової економіки: глобальні виклики та стратегії адаптаціїМонографія підготовлена за матеріалами дисертаційного дослідження «Державне регулювання використання соціальних ресурсів розвитку національної економіки» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Завантажити