Управлінські технології й рішення сучасних проблем розвитку соціально-економічних систем / за заг. ред. О.В. Мартякової (2011 р.)

Розглянуто питання вдосконалення управлінських технологій та управління функціонуванням соціально-економічних систем у сучасних умовах господарювання. Обґрунтовано напрями та інструменти управління потенціалом промислових підприємств, людським капіталом, соціальним розвитком і міжсекторною взаємодією при реалізації проектів різних рівнів. Розрахована на ке-рівників підприємств, менеджерів-економістів, вчених, аспірантів, студентів.