Вишневский В.П., Лепа Р.Н., Половян А.В. и др. Как обосновать бюджетно-налоговую политику государства? Опыт научного проектирования и реализации автоматизированной системы сопровождения бюджетного процесса на региональном уровне (2011 г.)

У монографії проаналізовано світовий досвід структурної перебудови економіки; акцентовано увагу на європейському досвіді структурної перебудови та диверсифікації економіки країни та регіонів, здійснено оцінку перспектив та практики його використання в Україні; розроблено пропозиції щодо формування умов ефективної структурної перебудови економіки України та її регіонів з урахуванням світового досвіду. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічних вищих навчальних закладів, працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників та менеджерів підприємств та організацій.

Завантажити