Застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку вугільної промисловості: колективна монографія (2017 р.)

Розглянуто проблемні питання застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку вугільної промисловості, його інституціонального та правового забезпечення. Надано рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правового та методичного забезпечення впровадження великих інноваційних проектів у вугільній промисловості на засадах публічно-приватного партнерства, запропоновано механізми їх економічного стимулювання, обґрунтовано доцільність застосування акціонерного краудінвестингу як найбільш сучасного виду приватно-публічного партнерства. Викладені матеріали щодо інноваційної політики розвитку вугільної промисловості сприятимуть створенню високопродуктивних, рентабельних, екологічних і диверсифікованих вугільних виробництв, розвитку територій, на яких розташовані вугледобувні підприємства.

        Для науковців, фахівців, підприємців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів.

Завантажити