Соціальні та трудові чинники сталого економічного зростання: можливості й механізми активізації

Соціальні та трудові чинники сталого економічного зростання: можливості й механізми активізації: монографія / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, Л.Л. Шамілева, Я.В. Остафійчук, В.П. Антонюк, Ю.С. Залознова, О.В. Панькова, О.О. Хандій, Л.М. Логачова, І.М. Новак, О.Г. Сидорчук, А.Д. Шастун, Р.В. Покотиленко, О.О. Амоша, Л.В. Щетініна, О.Ю. Касперович, О.В. Іщенко; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. 464 с. 

Соціальні та трудові чинники сталого економічного зростання: можливості й механізми активізаціїУ монографії обґрунтовано методологічні платформи активізації соціального та трудового потенціалу як чинника економічного зростання. Запропоновано напрями модернізації системи управління соціальним і трудовим потенціалом в умовах децентралізації; виявлено особливості трансформацій у трудовій сфері в контексті Цілей сталого розвитку України 2030. Розроблено методику оцінки економічного зростання щодо активізації соціального та трудового потенціалу. Визначено концептуальні засади та механізми активізації конструктивної взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин, а також чинники, зони локалізації соціально-трудової конфліктності у вітчизняній промисловості, запропоновано шляхи її мінімізації. Обґрунтовано управлінські рішення щодо розвитку трудової та соціальної сфер у контексті системи управління охороною праці, соціальною безпекою, соціальною відповідальністю, міграційними процесами. Систематизовано нові вимоги та визначено перспективні напрями формування соціальної політики України в аспекті євроінтеграційних процесів і національних викликів. Запропоновано механізми залучення соціального та трудового потенціалу внутрішньо переміщених осіб як ресурсу розвитку спроможних громад. Проаналізовано стан і проблеми функціонування трудового потенціалу промисловості, обґрунтовано шляхи їх вирішення.

Монографію підготовлено за результатами НДР «Активізація соціального та трудового потенціалу сталого розвитку як чинника економічного зростання» (номер держреєстрації 0117U004336).

Завантажити