Социально-экономические аспекты промышленной политики (2007 г.)

ЗМІСТ

Введение3
Социальная политика 
Новікова О.Ф. Соціальна політика України та соціальна держава: проблеми 
формування та реалізації
5
Антонюк В.П. Людський капітал як основа формування сучасної політики доходів 
населення України
13
Черноіванова О.М. Соціально-економічні основи людського розвитку в Україні21
Гріневська С.М. Державне регулювання соціальної спрямованості державного
бюджету
31
Прогнімак О.Д. Теоретико-методологічні питання оцінки розвитку соціальної 
інфраструктури України
45
Волозодова Е.В., Касперович А.Ю., Игценко А.В. Общественный сектор
социальных услуг: европейский опыт и возможности развития в Украине
56
Дубель В.М. Влияние глобализации на эколого-экономическую 
безопасность Украины
69
Региональное развитие социальной сферы 
Коніщева Н.Й. Особливості екологічної та демографічної політики в 
екокризових промислових регіонах
85
Безручко І.Є. Потреби та напрями упорядкування стратегічного планування 
в Україні
96
Мельцер Л.Г. К вопросу о субъектах социального и инновационного развития 
регионов Украины
107
Котов Е. В. Стратегия управления охраной труда на уровне города120
Логачева Л.Н. Проблемы и перспективы пенсионного обеспечения населения 
г. Донецка
131
Социально-трудовые отношения 
Новак І.М. Сучасний стан договірного регулювання коле­ктивних трудових 
відносин з питань зайнятості, умов та оплати праці
144
Панькова О.В. Феномен корпоративной культуры: методологические подходы, 
проблемы становления и внедрения в практику современного управления
158
Залознова Ю.С. Забезпечення безпеки праці на вугільних шахтах: стан і
наслідки
168
Мормуль НІ. Охорона праці: оцінка якості регулювання соціально-трудових
відносин
179
Шкригун В.Л. Использование социальной составляющей трудового потенциала 
для обеспечения безопасности труда на шахте
193
Развитие рекреационной сферы 
Саломатша Л.Н., Байдак А.В. Инвестиционная деятельность в рекреационной
 сфере
200
Снеговая Е.Ю. Оценка возможностей и прогноз развития рекреационной 
сферы г. Донецка до 2020 г
206
Хазанова Н.Н. Проблемы развития курортно-туристической сферы Крыма 
и Украины
223
Тимошенко О.Ю. Методические подходы к оценке рекреационных ресурсов 
территории
231
Логачова О.В. Формування регіональної інфраструктури проектів спільного
впровадження
241
Заключение252